Skip to main content

Štatistika sťahovania Z39.50

Po mesiacích
Mesiac Báza Hľadané Prevzaté Úspešnosť Aktualizácie Poslané
5/2022 clas01 0 1 0 % 0 0
4/2022 AUT-UTF 1 1 100.000 % 0 0
4/2022 authorities 20 0 0.000 % 0 0
4/2022 clas01 0 5 0 % 0 0
4/2022 ishare 0 3 0 % 0 0
4/2022 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
3/2022 authorities 24 0 0.000 % 0 0
3/2022 clas01 0 3 0 % 0 0
3/2022 ishare 0 6 0 % 0 0
3/2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
3/2022 NKC-UTF 0 2 0 % 0 0
3/2022 SKC-UTF 0 3 0 % 0 0
2/2022 authorities 8 0 0.000 % 0 0
2/2022 clas01 0 1 0 % 0 0
2/2022 ishare 0 3 0 % 0 0
2/2022 NKC-UTF 0 1 0 % 0 0
1/2022 AUT-UTF 1 1 100.000 % 0 0
1/2022 authorities 6 0 0.000 % 0 0
1/2022 clas01 0 1 0 % 0 0
1/2022 ishare 0 2 0 % 0 0
1/2022 SKC-UTF 0 1 0 % 0 0
12/2021 authorities 6 0 0.000 % 0 0
12/2021 clas02 0 1 0 % 0 0
12/2021 ishare 0 2 0 % 0 0
Rokoch
Mesiac Báza Hľadané Prevzaté Úspešnosť Aktualizácie Poslané
2022 AUT-UTF 2 2 100.000 % 0 0
2022 authorities 58 0 0.000 % 0 0
2022 clas01 0 11 0 % 0 0
2022 ishare 0 14 0 % 0 0
2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
2022 NKC-UTF 0 4 0 % 0 0
2022 SKC-UTF 0 4 0 % 0 0
2021 authorities 6 0 0.000 % 0 0
2021 clas02 0 1 0 % 0 0
2021 ishare 0 2 0 % 0 0