Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 111696 219370
PR Periodiká retro 30 37 18.06.2013
DP Študentské práce 0 0 20.05.2022
HU Hudobniny 5978 6421 25.02.2022
BR Brožúry 0 0 20.05.2022
SH Stolné hry 0 0 20.05.2022
SK Skladby 3517 0 13.05.2022
EE E-knihy 0 0 20.05.2022
ST Staré tlače 2055 2451 21.05.2021
KN Knihy 82770 184013 13.05.2022
MP [MP] 0 0 20.05.2022
KO Komplety (pôvodné) 4 4 27.04.2017
IN Inkunábuly (prvotlače) 1 1 24.07.2015
AH Rozpis hudobnín 6844 0 13.05.2022
KR [KR] 0 0 20.05.2022
AK Príväzky 2265 0 13.05.2022
KV Katalógy výstav 34 34 26.10.2021
AN Články 1 0 11.05.2016
ZK Zvukové knihy 728 729 05.05.2022
RE Recenzia 0 0 20.05.2022
EZ Elektronické zdroje 128 133 31.12.2021
AV Audiovizuálne médiá 6725 6799 20.04.2022
PE Periodiká 349 18481 13.05.2022
RK Rukopisy 267 267 12.03.2020
PM Pracovné materiály 0 0 20.05.2022
VS [VS] 0 0 20.05.2022